← Tillbaka

Kemiska arbetsmiljörisker / Härdplaster


Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 23 april 2024


Arbetsmiljöverket har gett ut nya föreskrifter och särskilda krav om ”Allergiframkallande kemiska produkter” (delar av föreskriften om ”Kemiska arbetsmiljörisker”(AFS 2014:43) samtidigt med att föreskriften om ”Härdplaster” upphör som egen föreskrift. Vilka krav gäller nu för att få hantera denna typ kemiska produkter?

Stegeholmshälsan bjuder därför in till ett antal utbildningstillfällen nedan där Ni får möjlighet att genomföra denna lagstadgade utbildning och därmed erhålla ett utbildningsintyg.

Utbildningen får nu inte vara äldre än 5 år så passa på om Ni innehar äldre intyg från tidigare ”Härdplastutbildning”. Kan du som arbetsgivare inte uppvisa giltigt intyg för den som ska leda eller aktivt sysselsättas i arbete med ovanstående – ska en sanktionsavgift betalas om 10 000 kr/person.

Målet med utbildningen är att ge information om de risker som arbetet kan innebära och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

  • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
  • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
  • Riskfyllda moment, bearbetning och termisk nedbrytning
  • Skyddsåtgärder, ventilation, personlig skyddsutrustning
  • Dokumentation och riskbedömning
  • Skyltning
  • Utbildning/Information
  • Lagstadgade medicinska kontroller

Osäker på om Ni har ”allergiframkallande kemiska produkter” i Er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi Er reda ut begreppen.